ساعت کار فروشگاه از ساعت 9 صبح الی 5 بعدالظهر بجز ایام تعطیل میباشد.